Anslagstavlan

Hej,

Våra ridgrupper kvällstid och den sista rida ikapp ridningen kommer INTE att påverkas av några ytterligare restriktioner.

Prova på ridningen på lördagar ställs in resten av terminen som tidigare meddelats.

De restriktioner som tidigare meddelats fortsätter alltså att gälla terminen ut om inte ny information meddelas.

Vi ber er att tänka till lite extra när ni besöker oss på stall Bergtorp

VI BER ER ATT:

-Endast komma om ni är helt friska

-Om ni har någon familjemedlem med symtom så stanna hemma i minst 5 dagar

-Vara max en medhjälpare per ryttare

-Tvätta/sprita händerna när ni kommer

-Använd gärna handskar.

-Inte gå förbi våra avspärrningar

-Inte trängas bland hjälmar och västar

-Tålmodigt vänta tills ledarna ber er komma in

-Låta ledarna i lugn o ro sprita av tyglar mm mellan ryttarna även om gruppen kanske blir 5 min sen

-Åka hem när ridningen är klar

VARFÖR GÖR VI DETTA ?

-Vi försöker att hjälpa till med att inte sprida smitta vidare

-Vi gör allt i våran makt för att hålla våra ledare och anställda friska så att våra djur kan bli omskötta som dom ska samt så att ni och era barn kan få ha möjlighet att använda er av våran verksamhet

-Vi spärrar av delar av gården för att minska smittspridningen på våran gård

-Vi ber er att inte klapp djuren som inte används då smitta även kan spridas via pälsdjur.

-Ingen obehörig får komma in i klubbstuga eller omklädningsrum då vi håller de ytorna endast öppna för personal, ungdomsledare och hästägare.

//

Styrelsen

Tälje Skog och Ungdom/Stall Bergtorp