Anslagstavlan

⛸🥌🎿SPORTLOV – V:9⛷🏂

Under sportlovet är det uppehåll för alla ridgrupper hos oss!

Vi ses igen v:10!

🌲Ny styrelse🌲

 

Tälje Skog och Ungdoms nya styrelse ser fram emot ett spännande och motiverande arbete i styrelsen det kommande året.

Vi önskar att få så många som möjligt delaktiga i vårt arbete framöver och välkomnar dig att bidra med idéer och att arbeta i verksamheten.

Styrelsen kommer löpande att publicera protokoll från styrelsemöten och annan information om verksamheten på hemsidan så att alla medlemmar ska få insyn i verksamheten och på så sätt ha lättare att bli delaktiga.

Vi syns på stallbacken!

Vänligen styrelsen
Jeanette, Bosse, Sara E, Weronica, Sara B, Thomas, Åsa, Lise-Lott och Jenny

🎅🏻🎁 JULKLAPPSUTDELNING🎁🎅🏻

I år erbjuder vi på Tälje Skog och Ungdom Stall Bergtorp julklappsutdelning med häst och vagn!

Erbjudandet gäller områdena:
VIKSBERG/VIKSÄTER/RITORP

Begränsat antal platser – först till kvarn!
Intresseanmälan och mer info:
event.stallbergtorp@gmail.com

Planeringsmöte

📃📣Tälje Skog och Ungdom kallar till Planeringsmöte för 2021

När? 2020-12-05
Tid? kl. 15.00
Hur? P g a Covid 19 kommer mötet att hållas digitalt via Loopia meet.

Därför behöver den som önskar delta i mötet anmäla sin e-post till stallbergtorp153@gmail.com i förväg, senast den 4 december 2020. En länk för deltagande i Planeringsmötet för 2021 kommer sedan att skickas till din e-post.

Dagordning Planeringsmöte
-Mötet öppnas av ordföranden.
-Val av sekreterare.
-Val av justerare.
-Redogörelse för årets arbete.
-Allmän diskussion om arbetsprogrammet för det kommande året.
-Datum för Årsmöte.
-Mötet avslutas.”

Med vänlig hälsning
Styrelse Tälje Skog och Ungdom

Hej,

Våra ridgrupper kvällstid och den sista rida ikapp ridningen kommer INTE att påverkas av några ytterligare restriktioner.

Prova på ridningen på lördagar ställs in resten av terminen som tidigare meddelats.

De restriktioner som tidigare meddelats fortsätter alltså att gälla terminen ut om inte ny information meddelas.

Vi ber er att tänka till lite extra när ni besöker oss på stall Bergtorp

VI BER ER ATT:

-Endast komma om ni är helt friska

-Om ni har någon familjemedlem med symtom så stanna hemma i minst 5 dagar

-Vara max en medhjälpare per ryttare

-Tvätta/sprita händerna när ni kommer

-Använd gärna handskar.

-Inte gå förbi våra avspärrningar

-Inte trängas bland hjälmar och västar

-Tålmodigt vänta tills ledarna ber er komma in

-Låta ledarna i lugn o ro sprita av tyglar mm mellan ryttarna även om gruppen kanske blir 5 min sen

-Åka hem när ridningen är klar

VARFÖR GÖR VI DETTA ?

-Vi försöker att hjälpa till med att inte sprida smitta vidare

-Vi gör allt i våran makt för att hålla våra ledare och anställda friska så att våra djur kan bli omskötta som dom ska samt så att ni och era barn kan få ha möjlighet att använda er av våran verksamhet

-Vi spärrar av delar av gården för att minska smittspridningen på våran gård

-Vi ber er att inte klapp djuren som inte används då smitta även kan spridas via pälsdjur.

-Ingen obehörig får komma in i klubbstuga eller omklädningsrum då vi håller de ytorna endast öppna för personal, ungdomsledare och hästägare.

//

Styrelsen

Tälje Skog och Ungdom/Stall Bergtorp

Covid-19

🦠Hej ALLA ,gruppdeltagare och föräldrar, medryttare och hästägare samt besökare på lördagar!

Vi ber er att tänka till lite extra när ni besöker oss på stall Bergtorp

VI BER ER ATT:
-Endast komma om ni är helt friska
-Om ni har någon familjemedlem med symtom så stanna hemma i minst 5 dagar
-Vara max en medhjälpare per ryttare
-Tvätta/sprita händerna när ni kommer
-Använd gärna handskar.
-Inte gå förbi våra avspärrningar
-Inte trängas bland hjälmar och västar
-Tålmodigt vänta tills ledarna ber er komma in
-Låta ledarna i lugn o ro sprita av tyglar mm mellan ryttarna även om gruppen kanske blir 5 min sen
-Åka hem när ridningen är klar

VARFÖR GÖR VI DETTA ?
-Vi försöker att hjälpa till med att inte sprida smitta vidare
-Vi gör allt i våran makt för att hålla våra ledare och anställda friska så att våra djur kan bli omskötta som dom ska samt så att ni och era barn kan få ha möjlighet att använda er av våran verksamhet
-Vi spärrar av delar av gården för att minska smittspridningen på våran gård
-Vi ber er att inte klapp djuren som inte används då smitta även kan spridas via pälsdjur.
-Ingen obehörig får komma in i klubbstuga eller omklädningsrum då vi håller de ytorna endast öppna för personal, ungdomsledare och hästägare.🦠

//
Styrelsen
Tälje Skog och Ungdom/Stall Bergtorp

Välkomna till vår nya hemsida!

Vi är jätteglada att äntligen ha en ny hemsida. Titta runt och upptäck våra djur, personal och allt roligt man kan göra hos oss. Hoppas ni gillar sidan!