Anslagstavlan

Planeringsmöte

📃📣Tälje Skog och Ungdom kallar till Planeringsmöte för 2021

När? 2020-12-05
Tid? kl. 15.00
Hur? P g a Covid 19 kommer mötet att hållas digitalt via Loopia meet.

Därför behöver den som önskar delta i mötet anmäla sin e-post till stallbergtorp153@gmail.com i förväg, senast den 4 december 2020. En länk för deltagande i Planeringsmötet för 2021 kommer sedan att skickas till din e-post.

Dagordning Planeringsmöte
-Mötet öppnas av ordföranden.
-Val av sekreterare.
-Val av justerare.
-Redogörelse för årets arbete.
-Allmän diskussion om arbetsprogrammet för det kommande året.
-Datum för Årsmöte.
-Mötet avslutas.”

Med vänlig hälsning
Styrelse Tälje Skog och Ungdom