Vårt projekt – via allmänna arvsfonden

TÄLJE SKOG OCH UNGDOM- NATURLIG MÖTESPLATS FÖR ALLA

Vi vill med projektet arbeta för att stärka barn och ungdomar att växa som individer genom att använda djur och natur som en resurs för personlig utveckling. Vi tar i projektet emot klassbesök från grundskolan, särskoleklasser, särskolefritids, särskilda undervisningsgrupper och ungdomar som har anpassad skolgång samt ungdomar som deltar i socialtjänstens program för rehabilitering. Innehållet i dagarna fylls av äventyrspedagogik där vi jobbar med gruppdynamik i utomhusmiljö i närkontakt med djur och natur.
Skolorna kan hos oss nå vissa uppnåendemål i de olika skolformernas läroplaner såsom bl.a biologi och idrott.
När man praktiserar/arbetstränar hos oss så innehåller det ansvar och delaktighet i skolklassbesöken på olika sätt samt i gårdens och djurens skötsel.
Vi har även i projektet ”Öppet hus” och ”Prova på aktivitet”.
Efter projekttiden så avser Södertälje kommun att verksamheten ska ingå i kommunens ordinarie verksamhet.

 

För bokning av praktikplats samt besöksdagar till skolklasser så maila in till :

info@stallbergtorp.se