Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till vår hemsida.

Vill du bli medlem i Tälje Skog och Ungdom eller ställa dig i kö för att börja i våra kvällsgrupper ? Klicka då här!
Extra insatt Årsmöte!
2020-05-31 21:58
Tälje Skog och Ungdom kallar till ett extra insatt årsmöte 2020-06-15 kl. 19.00. Mötet beror på att det nu finns ett förslag på en auktoriserad revisor. Föreslagen revisor är Rikard Moosberg från revisionsbyrån Carlstedt & Lindh AB.

P g a Covid 19 kommer mötet att hållas digitalt via Loopia meet. Därför behöver den som önskar delta i mötet anmäla sin e-post till stallbergtorp153@gmail.com i förväg, senast den 14 juni 2020. En länk för deltagande i årsmötet kommer sedan att skickas till din e-post.

Tälje Skog och Ungdom
Dagordning - extra inkallat årsmöte 2020-06-15 kl 19.00
1. Mötet öppnas
2. Val av årsmötesordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om det extra årsmötets behöriga utlysande
6. Tillval av auktoriserad revisor
7. Mötet avslutas

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Tälje Skog och Ungdom
2020-04-14 20:43
Hej,

Tälje Skog och Ungdoms styrelse tog igår kväll beslut om att ha Stall Bergtorps verksamhet fortsatt nedstängt resten av vårterminen, t o m den 21 juni 2020.

Vi har stängt ned för att skydda vår personal från eventuell smitta utifrån

Vi fortsätter alltså nedstängningen av alla kvällsgrupper, lördagsridning samt den dagliga verksamheten med skolklasser och praktikanter.

Deltagarna i kvällsgrupperna kommer att erbjudas möjlighet vid specifika tillfällen att rida ikapp sina missade ridtillfällen. Planen för detta kommer deltagarna att informeras om efter vårt styrelsemöte söndagen den 19 april 2020.

Under den fortsatta nedstängning av verksamheten gäller som tidigare även besöksförbud på Stall Bergtorp för alla förutom personal, medryttare och hästägare under förutsättningar att de inte visar några symtom på sjukdom, se nedan:


Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

Hosta
Feber
Andningsbesvär
Snuva
Halsont
Huvudvärk
Muskel- och ledvärk
Illamående.
Stanna hemma tills du är symtomfri + ytterligare 48 timmar.

Detta betyder även att man inte ska besöka Stall Bergtorp om man varit utomlands förrän två veckor gått efter hemkomst.

Detta gäller precis som tidigare även att man inte får rida för ruta eller sköta hästar.


Med vänlig hälsning

Styrelsen Tälje Skog och Ungdom
2020-03-03 09:20
 
2020-01-22 10:04

Telefontider 

För bokning av lördagar/läger samt övriga frågor

Onsdagar 17.30-18.00

Fredagar 17.30-20.00


Övriga tider då vi kan vara lättare att nå 

Vardagar 09.00-09.30

Tisdag kv 17.30-20.00

Lördagar vt- 20
2020-01-16 08:08
Här kommer vårterminens lördagar ! 

Obs! Man får endast boka EN lördag i taget. Detta så att ALLA har möjlighet att boka
Nyheter från våra grupper
Torsdagsgrupp fortsättning 17.30-20.00, 01/09 16:35 
Tisdagsgrupp fortsättning 17.30-20.00, 01/09 16:34 
Fredagsgrupp, nybörjare/fortsättning 17.30-20.00, 01/09 16:32 
Lördagsridning, 27/08 20:42 
 
Arvsfonden

klart.se

SPONSORER