Styrelse

Styrelsen 

Tälje Skog och Ungdoms nya styrelse ser fram emot ett spännande och motiverande arbete i styrelsen det kommande året.

Vi önskar att få så många som möjligt delaktiga i vårt arbete framöver och välkomnar dig att bidra med idéer och att arbeta i verksamheten.

Styrelsen kommer löpande att publicera protokoll från styrelsemöten och annan information om verksamheten på hemsidan så att alla medlemmar ska få insyn i verksamheten och på så sätt ha lättare att bli delaktiga.

Vi syns på stallbacken!

Vänligen styrelsen
Jeanette, Bosse, Sara E, Weronica, Sara B, Thomas, Åsa, Lise-Lott och Jenny