SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tälje Skog & Ungdom Stall Bergtorp
Våra försäkringar

 

A. MEDLEMSFÖRSÄKRING

Vår medlemsförsäkring är en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller samtliga medlemmar i de tre samverkande förbunden. Den gäller för olycksfallskada som inträffar under en sammankomst, kurs eller annan aktivitet samt resa till och från densamma. Försäkringen gäller inom Norden. Med sammankomst avses här alla typer av verksamhet i de tre samverkande förbundens regi såsom medlemsmöte, aktivitetsgruppssammankomst, kurser, läger, studieresa etc.

Försäkringsbelopp Ersättningsbelopp, kr

Invaliditetskapital vid invaliditet under 50 % 197.000 kronor

Invaliditetskapital över 50 % 394.000 kronor

Dödsfallsbelopp 39.400 kronor


B. FÖRENINGSFÖRSÄKRING

Försäkringen är en kollektiv föreningsförsäkring gemensamt för de tre samverkande förbunden. Den omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydds- och allriskförsäkring. Försäkringen gäller såväl central som regional och lokal verksamhet.

Ansvarsförsäkringen omfattar:

Försäkringen omfattar skadestånd för sakskada eller personskada som uppstår i samband med verksamheten. Försäkringsbolaget utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med motparten, svarar för rättegångskostnader samt betalar skadestånd. Högsta ersättning är 10 mkr.

Den centrala verksamheten inkluderar även riksstämma, 4H-riksläger, SM i plöjning, SM i skogskörning, brukskörning, bruksridning med häst, traktorprecisionskörning, SM i skog och andra liknande arrangemang i FSU:s, JUF:s och Rs4H:s regi.

Samtliga ungdomskonsulenters, instruktörers och assistenters verksamhet.

Samtliga funktionärers – såväl oavlönade som avlönade – verksamhet inom de tre förbunden på såväl förbunds-, regional- som lokalplan.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband med verksamheten. Högsta ersättning 5 prisbelopp.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller vid skada när anställd/förtroendevald gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld. Högsta ersättning 500 Tkr.

Allriskförsäkring

Avser omhändertagen egendom. Högsta ersättning 300 Tkr per skada/försäkringsår.

Försäkringen gäller subsidiärt till varje annan försäkring.

Övrigt

Distrikt, kretsar, länsförbund etc är själva ansvariga för att teckna kompletterande försäkringar när så behövs. Det kan gälla egendomsförsäkring för expeditionslokaler och inventarier etc. samt då 4H-gårdsverksamhet bedrivs, lantbruksförsäkring, som omfattar alla slags ekonomibyggnader, jordbruksredskap och djur samt ansvar förknippad med sådan verksamhet. Då vi centralt samarbetar med Länsförsäkringsbolagen rekommenderar vi kontakt med respektive Länsförsäkringsbolag på orten.

Förbundet Skog och Ungdom 2011-01-01.

 
Arvsfonden
SPONSORER